หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Dante’s Inferno

Dante's Inferno โดนประณาม พบมีเนื้อหาฆ่าเด็ก

Dante's Inferno โดนประณาม พบมีเนื้อหาฆ่าเด็ก

สมาคมผู้รับเลี้ยงเด็กนานาชาติ ออกมาประณาม Dante's Inferno เกมใหม่ที่กำลังพัฒนาของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อาร์ต ว่าเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นจากพวกรสนิยมต่ำ

Category: PC