หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Game Boy

Game Boy ขึ้นหิ้ง National Toy Hall of Fame

Game Boy ขึ้นหิ้ง National Toy Hall of Fame

หลังจากที่ Game Boy ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 1989 เป็นเวลา 20 ปีมาแล้ว ที่เครื่องเกมพกพาตัวนี้ได้มอบความสุขให้กับผู้คนพกติดตัวไปด้วย

Category: GB