หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ GameStop

Modern Warfare 2 ถูกขายล่วงหน้า

Modern Warfare 2 ถูกขายล่วงหน้า

จากกระแสความต้องการเกม "Modern Warfare 2" ที่สูงมาก ทำให้ร้านค้าหลายแห่งเปิดขายเกมล่วงหน้าก่อนกำหนดจำหน่าย บีบให้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่าง "เกมสต๊อบ" ต้องขายเกมนี้ล่วงหน้าด้วย

Category: Xbox 360