หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Rock Band

Rock Band อาจจ่ายตอบแทนลิขสิทธิ์เพลง 40 ล้านเหรียญ

Rock Band อาจจ่ายตอบแทนลิขสิทธิ์เพลง 40 ล้านเหรียญ

เวียคอม การันตีเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจะได้รับเงินตอบแทนอย่างต่ำ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และถ้าหากเกม Beatles: Rock Band ทำยอดขายได้ดี อาจจะจ่ายผลตอบแทนให้ถึง 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

Category: DS