Tag: Wii HD

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Wii HD

หรือนินเทนโดจะออก Wii HD?

หรือนินเทนโดจะออก Wii HD?

แม้ว่า Wii จะไม่สามารถแสดงภาพกราฟฟิกความละเอียดสูง แต่ด้วยยอดขายที่พุ่งสูงเหนือคู่แข่ง ทำให้คำถามเรื่องกราฟฟิก HD ถูกลืมๆ กันไป แต่เมื่อช่วงหลังความร้อนแรงของ Wii เริ่มลดลง คำถามเรื่องนี้ก็กลับมาอีกครั้ง

Category: Wii